0 Items - 0.00  (0.00 kn)
 • Nema proizvoda u košarici.

Opći uvjeti

DA-MARIS D.O.O.
Viškovo 2
51216 Viškovo
OIB:35736772521
IBAN:HR77 23400091100062263


Vlasnik internet trgovine i samoga imena na adresi www.print4ever.com tvrtka je Da-Maris d.o.o., sa sjedištem u Viškovu 2, 51216 Viškovo OIB: 35736772521 (u daljnjem tekstu: internet trgovina). Za sve posjetitelje koji posjete navedenu internet trgovinu, te koji su registrirani ili se logiraju jednokratno kao gost, vrijede opći uvijeti poslovanja i kupnje u nastavku.

Sve informacije, sadržaji i dokumenti dostupni na internet trgovini www.print4ever.com i/ili na drugim internet stranicama u vlasništvu tvrtke Da-Maris d.o.o. nesmiju se koristiti u komercijalne svrhe, te je zabranjeno bilo kakvo prenošenje, objavljivanje, javno prikazivanje,distrubuiranje dokumenata i sadržaja bez predhodnog pismenog dopuštenja od strane tvrtke Da-Maris d.o.o. Sadržaji na internet trgovini su vlasništvo internet trgovine ili drugih nositelja autorskih prava te podliježu poštivanju autorskih prava i intelektualnog vlasništva.

Da-Maris d.o.o. obvezuje se da će dobrovoljno dostavljene osobne podatke korisnika korisiti isključivo za potrebe pružanja potpune usluge korisniku internet trgovine.

Ova internet trgovina (www.print4ever.com) može sadržavati poveznice sa drugim internet stranicama koje su kreirale treće osobe ili tvrtka Da-Maris d.o.o. Poveznice sa stranicama koje su kreirale treće osobe Da-Maris d.o.o. pokušat će označiti na prikladan način. Da-Maris d.o.o. se odriče svake odgovornosti za sadržaj na stranicama koje su kreirale treće pravne ili fizičke osobe.

Sukladno navedenom Da-Maris d.o.o. se odriče odgovornosti za svu materijalnu i nematerijalnu štetu koja bi mogla nastati:

 • Prilikom pristupanja internet stranicama www.print4ever.com ili internet stranicama u vlasništvu trećih osoba koje su povezanje sa internet trgovinom.
 • Poduzimanjem radnji korisnika pod utjecajem sadržaja i usluga na stranicama www.print4ever.com.
 • Zlouporabama korisnika kako bi nanijeli štetu drugim korisnicima.
 • Prilikom postavljanja netočnih i nepotpunih sadržaja kako na stranicama www.print4ever.com tako i na stranicma trećih povezanih osoba i tvrtki.
 • Prilikom nepotpunog funkioniranja ili prekida funkcioniranja internet stranica www.print4ever.com

Da-Maris d.o.o. zadržava pravo promjene općih uvjeta poslovanja i kupnje bez predhodne obavijesti korisinika internet trgovine www.print4ever.com.

Korištenjem internet stranice www.print4ever.com prihvaćate OPĆE UVJETE KUPNJE I POSLOVANJA koji vrijede za ovu internet trgovinu.

Autorska prava su u cijelosti zadržana. Cjelokupan sadržaj i formati na stranicama www.print4ever.com su vlasništvo tvrtke Da-Maris d.o.o. ili njezinih ugovornih partnera. Sav sadržaj koji se nalazi na našim stranicama, ukoliko nije u osobne svrhe, ne smije se bez našeg dopuštenja koristiti niti dalje ustupati trećim strankama. Ako imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja vezanih za Uvjete korištenja i način poslovanja, molimo Vas da se obratite našoj podršci na e-mail adresu [email protected].

Tvrtka Da-Maris d.o.o., izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje internet stranica www.print4ever.com na način i/ili u svrhe, kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis, koji je na snazi u Republici Hrvatskoj, kao i dobri običaji.

Sadržaji (fotografije, slike, video, tekstovi i sl.) na internet stranicama www.print4ever.com ne smiju se reproducirati, distribuirati niti na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke Da-Maris d.o.o. Sadržaji objavljeni na internet stranicama www.print4ever.com mogu se koristiti samo za osobne potrebe korisnika, i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:

 • korisnik se smije koristiti sadržajima jedino uz poštivanje autorskih i srodnih prava tvrtke Da-Maris d.o.o. i trećih osoba;
 • korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama, bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke Da-Maris d.o.o.

Tvrtka Da-Maris d.o.o. nije odgovorna za kontrolu autorski prava fotografija koje su poslane (uplodane) od strane kupca. Kupac se obavezuje da posjeduje autorska prava za poslane fotografije.

Sadržaj internet trgovine odnosi se na robu i usluge koja obuhvaćaju izradu i uslugu koji su uvršteni ili će biti uvršteni u ponudu internet trgovine.

Svaki proizvod koji se nalazi u ponudi sadrži opis, naziv, dimenziju te cijenu.

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Odabirom proizvoda, dimenzija te definiranjem količine definira se i ukupna cijena proizvoda ili usluge. Troškovnik naručene robe kao i opis iste nalazi se unutar „košarice“ koja se nalazi s desne strane internet trgovine unutar zasebnog prozorčića. Isto tako svaka narudžba i detaljan opis naručene robe ili usluge, kupcu stiže na email.

Sve navedene cijene unutar internet trgovine izražene su u eurima i Hrvatskim Kunama i sadrže PDV. Nakon obavljenog odabira dimenzije, načina izrade poslane ili odabrane fotografije iz postojeće galerije kao i ispunjavanjem traženih podataka (ime, prezime, adresa dostave, grad, poštani broj, telefon, email) te odabirom dostave i načina plaćanja, posjetilj prelazi u funkciju kupca. Svu kupljenu robu kupac mora platiti u navedenom iznosu koji će biti iskazan u „košarici“ . Pregled i način plaćanja narudžbe osim u košarici, kupac istu dobiva i na osobni email koji je upisao/la prilikom izrade narudžbe.

Mogućnosti kupnje su:

 1. Virmanski – uplatom putem banke, internet bankarstva ili pošte na temelju ispostavljene uplatnice ili ponude koja će kupcu biti dostavljena putem emaila.
 2. Pouzećem – prilikom preuzimanja robe dostavom
 3. Kartično plaćanje:
  – American Express® | jednokratno
  – Diners | jednokratno
  – PBZ Visa (Debitna) | jednokratno
  – PBZ Maestro® (Debitna) | jednokratno
  – Visa/Visa Electron/V Pay (Debitna, Kreditna, Poslovna) | jednokratno
  – MasterCard® (Debitna, Kreditna, Poslovna) | jednokratno
  – Maestro® (Debitna, Poslovna) | jednokratno

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

 

Security of Online Payments

While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet.

CorvusPay ensures complete privacy of your credit card data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe.

The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password.

All information collected by Corvus Info is considered a banking secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.

Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities.

Thank you for using CorvusPay!

Currency Conversion

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

Sigurnosni Programi i Relevantne Poveznice

Narudžbu je moguće stornirati u slučaju:

 1. Kod virmanskog plaćanja (po ponudi) prije izvršenja uplate. Nakon izvršene uplate nije moguće storniranje narudžbe.
 2. Kod plaćanja pouzećem maksimalno dva sata nakon poslane narudžbe i to isključivo pismenim putem (putem email-a [email protected])
 3. Kod Kartičnog plačanja odmah nakon poslane narudžbe i to isključivo pismenim putem (putem email-a [email protected]). Novac će biti vračen na vaš račun nakon što banka provede plačanje prema prodavatelju.

Nalog za izradu i vremenski rok za isporuku proizvoda postaje aktivan i počinje teći:

 1. Kod virmanskog plaćanja od trenutka kada su sredstva vidljiva na računu internet trgovine.
 2. Kod plaćanja pouzećem dva sata nakon zaprimljenje narudžbe u toku istog ili sljedećeg radnog dana od 8-16h.
 3. Kod Kartičnog plaćanja odmah nakon narudžbe.

Rok izrade je 3-7 radnih dana ovisno o količini naručenih proizvoda.

Za područje Hrvatske dostava nije uračunata u cijenu robe ili usluge i obavlja se u roku 5 radnih dana od dana poslane naružbe. Roba je osigurana od gubitka ili oštećenja u dostavi, te ako Kupac nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Internet trgovine, odnosno od poštanske službe, mora obavijestiti Internet trgovinu kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko Kupac ne podigne pošiljku s pošte u roku od 5 radnih dana (ukoliko nije bio na adresi koju je naznačio u narudžbi), pošiljka se vraća Internet trgovini te se nakon primitka ponovno šalje uz dodatni trošak druge dostave. Da-Maris d.o.o.  odriče se odgovornosti kod nepoštivanja roka isporuke u slučaju djelovanja više sile, kvara na strojevima za proizvodnju naručenog proizvoda, nemogućnosti Ugovorne kurirske službe da na vrijeme isporuči robu.

iznose 35 kuna za područije Hrvatske
BESPLATNA DOSTAVA  za kupnju iznad 500 kuna!

Besplatni kuponi (pojmovi: kupon, vaučer, poklon bon)

Kuponi se objavljuju putem oglasa na facebook stranicama ili stranicama www.print4ever.com te se odnose samo na proizvode iz trenutne ponude. Svaki kupon ima rok valjanosti te nakon tog roka nije ga moguće koristiti.

Navedeni kupon nije moguće zamijeniti za novac ili neku drugu robu, isti se može iskoristit isključivo za kupnju (umanjenje iznosa kupnje) na internet trgovini www.print4ever.com

Odaberite dimenziju i načina izrade 

kao i ispunjavanjem traženih podataka (ime, prezime, adresa dostave, grad, poštani broj, telefon, email) te prilikom završene narudžbe unutar predviđenog mjesta (Kod kupon) upišite dobiveni KOD te kliknite na „PRIMJENI KUPON“ narudžba se umanjuje za iznos ili postotak sa kupona. Sa kuponom nije moguće platiti ili kompenzirati dostavu.
Valjanost kupona se objavljuje uz kupon.

Ostale odredbe i pravila besplatnih ili promotivnih kupona, vaučera ili poklon bonova:

Kuponi se ne mogu međusobno zbrajati i kombinirati. Pravilo je: jedan kupon jedna narudžba (narudžba može sadržavati više komada). U svakoj narudžbi putem internet trgovine www.print4ever.com moguće je primjeniti samo jedan KOD kupona. Ukoliko imate više kupona potrebno je napraviti isti broj narudžbi.

U slučaju nepoštivanja roka isporuke Da-Maris d.o.o. obvezuje se:

 1. kupcu dostaviti robu u roku naknadno dogovorenom sa kupcem
 2. u potpunosti vratiti uplaćeni iznos za izradu proizvoda.

Pakiranje proizvoda je izvedeno na način i po normama posla da se proizvod ne ošteti prilikom uobičajenog i savjesnog manipuliranja paketom. Zaprimljeni proizvod kupac je dužan izvaditi iz pakiranja i vizualno pregledati te prijaviti eventualna oštećenja ili odbiti primiti pošiljku. Uz proizvod će biti isporučen i račun.

Reklamacije proizvoda se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje.

Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija. Kako bi reklamacija za proizvod sa greškom bila uvažena potrebno je predmetni proizvod vratiti u originalnom pakiranju te zapakirano prikladno za transportu sa dobivenim računom i poslanom narudžbom. Sve reklamacije na proizvode koji ne budu propisno zapakirani za paketnu distribuciju i budu bez računa neće biti uvažene te će biti vraćene kupcu (pošiljatelju) na njegov trošak.

Svi naručeni proizvodi biti će izrađeni po normi posla, a tvrtka Da-Maris d.o.o. garantira da su svi proizvodi kupljeni na internet trgovini www.print4ever.com ispravni i bez nedostataka. Postoji mogućnost minimalnog odstupanja naručenih i isporučenih boja na fotografijama zbog samoga odstupanja kalibracije monitora internet trgovine i monitora posjetitelja / kupca, te navedena razlika ne može biti predmet reklamacije od strane kupca. Reklamacija je opravdana u slučaju da je zaprimljeni proizvod oštećen prije isporuke i / ili da je isporučen drugačiji proizvod od naručenog. Na navedeno kupac mora internet trgovinu obavijestiti najkasnije 7 dana nakon primljene i preuzete robe ili usluge. Molimo da nas kontaktirate ukoliko imate predhodno navedenu situaciju.

U tom slučaju kupac ima pravo:

 1. Na povrat ukupno uplaćenog novčanog iznosa kod virmanskog ili PayPal plaćanja.
 2. Odbiti, primiti reklamirani proizvod kod plaćanja pouzećem
 3. Zatražiti zamjenu proizvoda ako je isporučen krivi proizvod
 4. Zatražiti izradu i dostavu istovjetnog proizvoda bez oštećenja.

Ove Internet stranice poduzimaju sve mjere kako bi zaštitile podatke o korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ovih Internet stranica zaštićeno je on-line i off-line. Ako se u našem formularu za registraciju od korisnika zahtijevaju povjerljivi podaci (poput osobnih podataka) ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Tijekom boravka na zaštićenoj stranici ikona lokota na dnu Internet pretraživača poput Internet Explorera, Netscape Navigatora ili drugih internet browsera je zaključana, za razliku od otključane ili otvorene ikone prilikom uobičajenog pretraživanja naših stranica. Osim korištenja SSL šifriranja kako bismo zaštitili podatke o korisnicima na Internetu, činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo iste podatke zaštitili i off-line. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu.

Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim Internet stranicama možete poslati e-mail na: [email protected]

Za narudžbu robe, osobe moraju biti starije od 18 godina. Uvjeti prodaje se mogu promijeniti bez prethodne najave. Sve potvrđene narudžbe ćemo isporučiti po uvjetima važećim u trenutku potvrđivanja narudžbe. Da-Maris d.o.o. zadržava pravo ne isporučiti robu na temelju narudžbi s nepotpunim i/ili netočnim podacima.

Korištenjem roba i usluga naših web stranica Vi prihvaćate uvjete korištenja. Ako niste suglasni s uvjetima korištenja nemojte koristiti ove stranice. Ove web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka Da-Maris d.o.o., Viškovo 157, 51216 Viškovo, te služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke – internet trgovina. Da-Maris d.o.o., ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

Tvrtke Da-Maris d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika internet stranica www.print4ever.com

Da-Maris d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Da-Maris d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Internet stranice www.print4ever.com može sadržavati i veze s drugim internet stranicama (linkovi), koje su kreirale treće osobe. Da-Maris d.o.o. nema nadzor na navedenim internet stranicama, te se stoga potpuno odriče svake odgovornosti za sadržaj na internet stranicama, koje su kreirale treće osobe.

Sve ostale odredbe koje nisu navedene u općim uvjetima mogu se regulirati i biti naznačene unutar same web trgovine www.print4ever.com ili putem emaila koji dobiva svaki korisnik / kupac nakon obavljene registracije ili poslane narudžbe.

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

Svako ne plaćanje naručene robe ili usluge bilo da se radi o virmanskom plaćanju ili pouzećem za robu i uslugu koje nemaju nedostataka podliježu finanacijskim zakonima Republike Hrvatske koji obuhvaća i ovršni zakon u slučaju ne plaćanja prispjelih financijskih obveza. Posjećivanjem stranica www.print4ever.com internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Da-Maris d.o.o zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je Trgovački sud u Rijeci.

Imate li kakvih pitanja ili prijedloga ili potrebu za dodatnim informacijama (podrškom) o ovoj izjavi o privatnosti ili o općim uvjetima poslovanja i kupnje, molimo kontaktirajte nas na: e-mail: [email protected]

Centar za postavke privatnosti

  Enter your keyword